Ứng dụng sản phẩm

Thiết bị in phun công nghiệp chủ yếu được sử dụng trong các doanh nghiệp sản xuất quảng cáo, doanh nghiệp truyền thông điện ảnh, đóng gói và chế biến sản phẩm và các ngành công nghiệp khác.