Thiết bị sản xuất

Chúng tôi có xưởng sản xuất và gia công độc lập, hoàn chỉnh từ khâu xử lý nguyên liệu đến dây chuyền sản xuất, cho chất lượng sản phẩm đạt được sự kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo chất lượng sản phẩm.