Thị trường sản xuất

Chúng tôi có khách hàng ở thị trường trong nước và nước ngoài. Doanh số hàng năm hơn 400 chiếc, giám đốc bán hàng có thể nói tiếng Anh thông thạo, giao tiếp tốt. Thị trường bán hàng chính của chúng tôi:

Đông Nam Á, Châu Âu, Châu Phi, Bắc Mỹ, Châu Á